27 Mar 2012

LATIHAN 9

PENGAJARAN BERBANTUKAN SIDANG VIDEO
Sidang video (telepersidangan video atau telekonferens video) merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.
Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan.
 Sidang video berbeza dari videofon  kerana ia direka untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.
Telesidang video ini juga amat sesuai bagi melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh kerana ia sesuai bagi tujuan menjalankan seminar, kuliah, ceramah jemputan, tutorial, tunjukcara, mesyuarat, perdebatan, persidangan, pembentangan kajian, viva, temuduga dan juga bimbingan kaunseling.
Pelaksanaan telesidang ini memerlukan perancangan dan latihan yang rapi malah latihan dan percubaan perlu dijalankan sebelum menggunakan bahan sokongan media ini.
 Telesidang ini adalah di antara jenis yang sesuai diaplikasi dalam sistem Pendidikan sesebuah negara yang membangun yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi
JENIS PERSIDANGAN VIDEO
i. Banyak ke banyak
ii. Satu ke banyak
iii. Satu ke satu

CONTOH PENGGUNAAN SIDANG VIDEO

    * Pendidikan
    * Pembentangan (Presentations )
    * Perkongsian kerja antara
    * Penyelidik
    * Berkomunikasi
    * Teleperubatan
    * Mesyuarat

Kelebihan sidang video
1.      Mengurangkan kos dan menjimatkan masa
2.      Membuat keputusan dengan cepat dan spontan
3.      Mempertingkat komunikasi
4.      Penambahbaikan terhadap kualiti pengajaran
5.      Mengeratkan hubungan guru dan murid
Kelemahan sidang video
1.      Kemudahan teknologi, perkakasan dan perisian yang mahal.
2.    Merupakan satu ancaman kerana kurang pengalaman untuk menceburkan diri dalam teknologi baru ini.


No comments:

Post a Comment