7 Feb 2012

LATIHAN 8Tonton video di atas ini dengan teliti. Senaraikan seberapa banyak kata kerja yang boleh kamu dapati dari video tersebut.


No comments:

Post a Comment