27 Mar 2012

LATIHAN 9

PENGAJARAN BERBANTUKAN SIDANG VIDEO
Sidang video (telepersidangan video atau telekonferens video) merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.
Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan.
 Sidang video berbeza dari videofon  kerana ia direka untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.
Telesidang video ini juga amat sesuai bagi melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh kerana ia sesuai bagi tujuan menjalankan seminar, kuliah, ceramah jemputan, tutorial, tunjukcara, mesyuarat, perdebatan, persidangan, pembentangan kajian, viva, temuduga dan juga bimbingan kaunseling.
Pelaksanaan telesidang ini memerlukan perancangan dan latihan yang rapi malah latihan dan percubaan perlu dijalankan sebelum menggunakan bahan sokongan media ini.
 Telesidang ini adalah di antara jenis yang sesuai diaplikasi dalam sistem Pendidikan sesebuah negara yang membangun yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi
JENIS PERSIDANGAN VIDEO
i. Banyak ke banyak
ii. Satu ke banyak
iii. Satu ke satu

CONTOH PENGGUNAAN SIDANG VIDEO

    * Pendidikan
    * Pembentangan (Presentations )
    * Perkongsian kerja antara
    * Penyelidik
    * Berkomunikasi
    * Teleperubatan
    * Mesyuarat

Kelebihan sidang video
1.      Mengurangkan kos dan menjimatkan masa
2.      Membuat keputusan dengan cepat dan spontan
3.      Mempertingkat komunikasi
4.      Penambahbaikan terhadap kualiti pengajaran
5.      Mengeratkan hubungan guru dan murid
Kelemahan sidang video
1.      Kemudahan teknologi, perkakasan dan perisian yang mahal.
2.    Merupakan satu ancaman kerana kurang pengalaman untuk menceburkan diri dalam teknologi baru ini.


7 Feb 2012

LATIHAN 8Tonton video di atas ini dengan teliti. Senaraikan seberapa banyak kata kerja yang boleh kamu dapati dari video tersebut.


LATIHAN 7Dengar dengan teliti video pantun di atas. Kemudian, tulis semula pantun tersebut. Setiap  rangkap pantun kamu itu hendaklah mengandungi empat baris ayat sahaja.

LATIHAN 6


Berdasarkan bahan ransangan di atas, senaraikan lima nilai-nilai murni yang boleh kamu dapati daripada video tersebut.

LATIHAN 5


PENULISAN (NILAI DALAM PETIKAN)

Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

            Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa dan budaya. Sungguhpun terdiri daripada pelabagai bangsa, masyarakat Malaysia hidup aman dan damai. Rakyatnya saling menghormati antara satu sengan yang lain. Masyarakat Malaysia juga sentiasa bertolak ansur,tolong-menolong dan berbudi bahasa. Banyak pelancong yang datang ke Malaysia memuji keharmonian masyarakat di Malaysia. Malah, masyarakat yang pelbagai ini telah melahirkan budaya yang pelbagai. Gabungan sikap, bangsa dan budaya ini telah melahirkan sebuah negara yang sejahtera. Setiap kaum menjaga warisan kebudayaan masing-masing untuk diwarisi oleh anak cucu mereka.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LATIHAN 4


TATABAHASA (KATA GANDA)

1.Lelaki itu kelihatan ter_____________ meninggalkan pejabat setelah menerima panggilan telefon.

A.huru-hara
B.kucar-kacir
C.keluh-kesah
D.gopoh-gapah

2.Puan Lim memasak _____________ yang istimewa kerana hendak menyambut kepulangan anak kesayangannya.

A.saki-baki
B.lauk-pauk
C.sayur-mayur
D.rempah-ratus

3."Tolong cikgu susun ______________ teks ini di atas rak," kata Cikgu Wong.

A.topi-topi
B.murid-murid
C.buku-buku
D.kertas-kertas

4.Jangan ber______________ semasa guru besar sedang berucap.

A.diam-diam
B.bual-bual
C.jerit-jerit
D.riuh-riuh

5.Kita dinasihatkan agar menggunakan ______________ apabila hendak melintas jalan raya.

A.jejari
B.jejentik
C.kekuda
D.jejantas

LATIHAN 3


MELENGKAPKAN TEMPAT KOSONG

Isikan imbuhan yang sesuai bagi setiap perkataan yang diberi. Tulis jawapan itu dalam ruangan yang disediakan.

            Kita (perlu).......................... makanan yang seimbang. Jika kita tidak (amal) ........................ makanan yang seimbang, kesihatan kita akan (jejas)...................... Apa yang dimaksudkan sebagai makanan yang seimbang ialah sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan susu. Makanan-makanan ini (kandung) ...................... vitamin yang dapat membantu tubuh badan kita untuk (besar) ........................... dengan kuat dan sihat.