7 Feb 2012

LATIHAN 3


MELENGKAPKAN TEMPAT KOSONG

Isikan imbuhan yang sesuai bagi setiap perkataan yang diberi. Tulis jawapan itu dalam ruangan yang disediakan.

            Kita (perlu).......................... makanan yang seimbang. Jika kita tidak (amal) ........................ makanan yang seimbang, kesihatan kita akan (jejas)...................... Apa yang dimaksudkan sebagai makanan yang seimbang ialah sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan susu. Makanan-makanan ini (kandung) ...................... vitamin yang dapat membantu tubuh badan kita untuk (besar) ........................... dengan kuat dan sihat.

No comments:

Post a Comment