7 Feb 2012

LATIHAN 7Dengar dengan teliti video pantun di atas. Kemudian, tulis semula pantun tersebut. Setiap  rangkap pantun kamu itu hendaklah mengandungi empat baris ayat sahaja.

No comments:

Post a Comment