7 Feb 2012

LATIHAN 6


Berdasarkan bahan ransangan di atas, senaraikan lima nilai-nilai murni yang boleh kamu dapati daripada video tersebut.

No comments:

Post a Comment