7 Feb 2012

LATIHAN 5


PENULISAN (NILAI DALAM PETIKAN)

Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

            Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang bangsa dan budaya. Sungguhpun terdiri daripada pelabagai bangsa, masyarakat Malaysia hidup aman dan damai. Rakyatnya saling menghormati antara satu sengan yang lain. Masyarakat Malaysia juga sentiasa bertolak ansur,tolong-menolong dan berbudi bahasa. Banyak pelancong yang datang ke Malaysia memuji keharmonian masyarakat di Malaysia. Malah, masyarakat yang pelbagai ini telah melahirkan budaya yang pelbagai. Gabungan sikap, bangsa dan budaya ini telah melahirkan sebuah negara yang sejahtera. Setiap kaum menjaga warisan kebudayaan masing-masing untuk diwarisi oleh anak cucu mereka.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment